Visie en werkwijze

Jonas Vogten gaat er vanuit dat de sportprestatie wordt bepaald door voortdurende interactie van vier factoren; techniek, tactiek, conditie en mentaliteit. Hieruit volgt dat sporters hun prestatie kunnen verbeteren door de kwaliteit van hun mentale vaardigheden te verhogen. Sporters die het uiterste uit hun mogelijkheden willen halen, doen ook aan mentale training.

Persoonlijke groei van de sporter staat centraal. Jonas stimuleert sporters om succes te ervaren als zij zichzelf verbeteren. Wanneer sporters een dergelijke mindset aannemen, zullen zij blijven streven naar het verbeteren van zichzelf en hun mogelijkheden maximaal benutten. Sporters leren om hun energie te besteden aan zaken waar zij controle over hebben en om succes niet af te meten aan de prestaties van anderen.

Jonas' werkwijze kenmerkt zich door een oplossingsgerichte methodiek. Geen lange analyses van hoe problemen mogelijk zijn ontstaan, wel een heldere beschrijving van hoe de sporter zijn gedrag moet veranderen om het probleem op te lossen. En vervolgens vaststellen welke mentale vaardigheden de sporter dan moet kunnen toepassen. Plan van aanpak en doelstellingen voor het traject vloeien hieruit voort.