Traject

Jonas Vogten geeft mentale training in de vorm van een traject dat bestaat uit drie fases:

In de onderzoeksfase brengt Jonas met behulp van de intake de hulpvraag en de persoonlijkheid van de sporter in kaart. Zonodig verzamelt hij aanvullende informatie met behulp van diagnostiek. Op basis van een analyse van deze informatie stelt hij in onderling overleg het plan van aanpak met bijbehorende doelstellingen op.

In de trainingsfase start het leerproces van het toepassen van mentale vaardigheden. Met behulp van uiteenlopende interventies en intensieve oefening krijgt de sporter de vaardigheid stap voor stap onder de knie. Oefening vindt aanvankelijk plaats in verschillende trainingssituaties, totdat de sporter in staat is om de vaardigheid op effectieve wijze in wedstrijden toe te passen.

In de evaluatiefase komt Jonas met de sporter overeen of de doelstellingen voor het traject zijn behaald en of er aanvullende training nodig is. Hij inventariseert of de beheersing van de vaardigheid op het gewenste niveau ligt en of toepassing ervan tot het gewenste resultaat leidt.